A- A A+

 

  • NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Poza statutową działalnością, do której należy gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów oraz usługami informacyjnymi, Biblioteka zawsze starała się aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i oświatowym środowiska. Stąd liczne imprezy kulturalne, wystawy, spotkania autorskie, konkursy, które organizowała lub aktywnie w nich uczestniczyła Biblioteka Centralna oraz filie. Z wcześniejszych lat aktywności Biblioteki warto wspomnieć, że miała ona zaszczyt gościć m.in. Sewerynę Szmaglewską, Magdalenę Samozwaniec, Tadeusza Śliwiaka, Ewę Nowacką, Adama Bahdaja, Alfreda Szklarskiego i wielu innych twórców literatury polskiej. Również ostatnie lata działalności Biblioteki przyniosły spotkania z pisarzami, twórcami kultury, uznanymi autorytetami w środowisku lokalnym oraz w całym kraju. Wśród nich należy wymienić m.in. prof. Jana Miodka,, Marka Szołtyska, Alojzego Lysko, Barbarę Jeske-Cybulską, Marię Słomak-Sojkę, Zygmunta Orlika, Klaudię Dzrzyzgę. Poza spotkaniami autorskimi Biblioteka organizuje liczne konkursy: literackie (np.„Fraszka o Pszczynie” „Miłość nie jedno ma imię”), plastyczne , gwarowe (Filia nr 5, Filia Piasek) wystawy (np. rękodzieła artystycznego mieszkańców Jankowic), lekcje biblioteczne, imprezy środowiskowe (np. „Wieczór śląski”: koncert kolęd, prezentacja śląskiego folkloru – występy laureatów konkursów gwarowych, „Epitafium dla Papieża” – spektakl poetycko-muzyczny w 1 rocznicę śmierci Jana Pawła II) oraz współuczestniczy w imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy. Spośród ważniejszych tego typu przedsięwzięć warto wymienić: współudział w happeningu pt. „Mickiewicz w Pszczynie”, współorganizowanie sympozjum naukowego pt. „Współczesne media a książka”, uczestnictwo w Festiwalu Ojczyzn Lokalnych, zorganizowanie wystawy pt. „Historyczna Pszczyna 1922”. Biblioteka podejmuje też próby współuczestnictwa w ogólnokrajowych imprezach popularyzujących książkę, czego przykładem jest współorganizacja imprezy „Noc z Harry Potterem”.
Biblioteka popularyzuje też czytelnictwo, wiedzę o regionie poprzez organizowanie wycieczek, tu za przykład mogą służyć: zwiedzanie Książnicy Beskidzkiej, wycieczka „Szlakiem zabytków kultury religijnej i budownictwa sakralnego na ziemi pszczyńskiej”.

  • DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Szczególne ważna jest popularyzacja czytelnictwa i Biblioteki wśród dzieci i młodzieży. Stąd liczne imprezy oświatowe, literackie, czytelnicze.
Dużym powodzeniem cieszą się konkursy literackie na temat czytanych przez dzieci i młodzież książek. Warto wspomnieć chociażby: „Świat przygód Anieli i Cesi„ - o twórczości M. Musierowisz, „Perypetie nastolatków w twórczości Hanny Ożogowskiej”, „Cudne dla dzieci bajanie” – o twórczości J. CH. Andersena, „Świat fantazji Ani Schirley” – o twórczości L. M. Montgomery, „Urodziny Kubusia Puchatka” – o twórczości A.A. Milne.
Bogata jest również oferta spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży. W Pszczynie gościliśmy m. in.: Wandę Chotomską, Grzegorza Kasdepke, Małgorzatę Strzałkowską, Annę Onichimowską, Beatę Ostrowicką, Wiolettę Piasecką i Ewę Stadtmuller. Należy też wspomnieć liczne konkursy plastyczne, w których uczestniczą dzieci i młodzież z Pszczyny i całego powiatu pszczyńskiego. Warto wspomnieć konkurs na ekslibris MPBP w Pszczynie, „Życzenia dla papieża Jana Pawła II z okazji 25-lecia pontyfikatu” (Filia nr 6), „Na maskotkę po ziemi pszczyńskiej z elementami symboliki europejskiej”, cykliczne na kartkę z okazji świąt Bożego Narodzenia i „Ozdobę Wielkanocną”. Jedną ze stałych form działalności Biblioteki jest udział w ogólnokrajowej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której odbywają się m. in. cykliczne spotkania bibliotekarzy w Pszczyńskim Domu Dziecka (Filia nr 1), głośne czytanie bajek (filie w Piasku, Łące, Brzeźcach). Z myślą o dzieciach i młodzieży od kilku lat organizuje się w Bibliotece wystawy książek obcojęzycznych. Wystawom tym towarzyszą lekcje biblioteczne przygotowane i prowadzone przez bibliotekarzy. Szczególnie interesujące były wystawy poświęcone książce japońskiej i hebrajskiej. Popularyzacji Biblioteki i jej księgozbioru służą liczne przysposobienia biblioteczne oraz lekcje biblioteczne na bardzo różnorodne tematy: „Historia ekslibrisu”, „Historia widokówek”, „Kochamy wszystkie zwierzęta”, „Wydawnictwa informacji bezpośredniej – encyklopedie, słowniki, leksykony”. Od 3 lat z inicjatywy aktywu bibliotecznego organizowane są w naszej Bibliotece kiermasze podręczników szkolnych. Cieszą się one dużym powodzeniem głównie wśród gimnazjalistów.

  • DLA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W MPBP w Pszczynie dużą wagę przykłada się do obsługi czytelników niepełnosprawnych. Dlatego też przy Czytelni funkcjonuje Wypożyczalnia Książki Mówionej, a osobom hospitalizowanym i personelowi szpitalnemu służy filia biblioteczna działająca w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. W tym roku również w ramach biblioterapii odbywają się cykliczne spotkania bibliotekarza (Filia nr 3) z pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej oraz ośrodku Caritas (Filia Stara Wieś).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.