Katalog online

Katalog online

Skorzystaj z naszego katalogu online nie wychodząc z domu  

More...
Wykład otwarty

Wykład otwarty

11 czerwca 2019r.: Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki: "Książęta Hohenlohe - między Polską a Niemcami"

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
A- A A+

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie po raz trzeci włączyła się w akcję Narodowego Czytania. 5 września przed budynkiem biblioteki czytano fragmenty kolejnego polskiego dzieła literackiego - "LALKI" Bolesława Prusa. Dzieło Prusa czytali: wicestarosta pszczyński - Krystian Szostak, zastępca burmistrza - Barbara Sopot - Zembok, dyrektor MPBP w Pszczynie - Teresa Musik, dziennikarka "Echa" - Renata Botor - Pławecka, pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie, nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, nauczyciele i młodzież III LO w Pszczynie, STOwarzyszenie ARTystyczne "take tam..." oraz zaproszeni goście.

Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana  w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Jej celem jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami literackimi.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Niezrzeszone Koło Teatralne "take tam..." zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w Grze Terenowej z Książką" pt.:  "Zagadki Stuwiekowego Lasu".

Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 0-3). Gracz jest traktowany jako opiekun oraz pomoc uczestników.

Impreza odbędzie się 7 czerwca w godzinach 10.00 - 14.00 na terenie całego miasta.

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja w Grze. Dokonuje się jej osobiście w przededniu Gry w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie od godziny 9.00 do 15.30 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu 90 uczestników Gry.

Pierwszeństwo w rejestracji w Grze mają osoby, które dokonały wcześniejszej internetowej rezerwacji miejsc (do 5 czerwca 2014r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Zapraszamy serdecznie!

 

REGULAMIN

 

I. Organizatorzy Gry

1. Organizatorami gry miejskiej „Noc z książką” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2014 roku w godzinach od 10.00 do 14.30 na terenie Pszczyny są: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Niezrzeszone Koło Teatralne „take tam…” (zwani dalej Organizatorami).

2. Reprezentantami Organizatorów są:

a) Pani Teresa Musik – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie

b) Pan Jakub Pieczka – Niezrzeszone Koło Teatralne „take tam…”

3. Organizatorzy zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.

4. Organizatorzy poprzez swoich reprezentantów mają za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmują wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentanci mogą zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentantów Organizatorów są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

 

II. Rejestracja w Grze

1.W Grze może wziąć udział nie większa liczba uczestników niż 90 osób (30 drużyn 3-osobowych).

2.Udział w Grze jest bezpłatny.

3. Rejestracja Gracza jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

4. Rejestracji w Grze dokonuje się osobiście w przededniu Gry w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie od godziny 9.00 do 15.30 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu 90 uczestników Gry.

5. Pierwszeństwo w rejestracji w Grze mają osoby, które dokonały wcześniejszej internetowej rezerwacji miejsc (do 5 czerwca 2014r. pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Gracza nie stanowi jeszcze gwarancji udziału w Grze. Gwarancją udziału w Grze jest zarejestrowanie Gracza na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie ustne dane Graczowi przy rejestracji przez obsługę Gry, że zgłaszany przez Gracza zespół mieści się pod względem liczebności w limicie 90 uczestników Gry.

7. Elementem identyfikującym Gracza jest otrzymany w trakcie rejestracji identyfikator Gry. Identyfikator Gry otrzymany w trakcie rejestracji przez Gracza musi być przez niego
i członków jego zespołu noszony w trakcie Gry w miejscu widocznym dla obsługi Gry.

8. Zarejestrowani Gracze muszą stawić się w punkcie Startu Gry (Ratusz) najpóźniej o godzinie 9.50.

9.Jeśli Gracz nie zgłosi się na start Gry jest to traktowane jako rezygnacja
z udziału w Grze.

10. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.

11. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na bycie fotografowanym przez oficjalnego fotografa Gry i wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć z przebiegu Gry w działaniach informacyjnych po jej zakończeniu.


III. Zasady Gry

1. Zasady Gry opisane są wyłącznie w poniższym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem. Wszelkie inne informacje mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.  Gracz uczestniczący w Grze to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz:

a/ bierze udział w Grze indywidualnie lub zaprosiła do zespołu dwie osoby fizyczne (dorośli lub dzieci), które stają się członkiem zespołu.

b/ podpisała w trakcie rejestracji do Gry oświadczenie akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

c/ nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

d/ Gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 0-3). Gracz jest traktowany jako opiekun oraz pomoc uczestników.

3. Członek zespołu nie jest uprawniony do odbioru Nagrody Głównej, do czego uprawniony jest tylko Gracz.

4. Przystępując do Gry Gracz bierze na siebie na cały czas trwania Gry pełną odpowiedzialność prawno-cywilną za siebie oraz członków swojego zespołu. Odpowiedzialność obejmuje szkody poniesione przez Gracza i/lub członka zespołu oraz szkody wyrządzone na Graczu i/lub członku jego zespołu.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Graczy
i członków ich zespołów podczas trwania Gry.

6. Organizatorzy nie rozstrzygają sporów między Graczami. Organizatorzy nie rozstrzygają też sporów między Graczami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone przez Grę.

 

IV. Przebieg Gry i nagrody Gry

1.Gra podzielona jest na trzy etapy, które odbywać się będą w dniu 7 czerwca 2014r. między godziną 10.00 a 14.00 na terenie Pszczyny:

a/ W etapie I biorą udział wszyscy zarejestrowani Gracze.

b/ W etapie II biorą udział Ci Gracze, którzy poprawnie rozwiążą zadania etapu I opisane
w Karcie Gry etapu I oraz zgłoszą się do punktu zbiorczego opisanego w Karcie Gry etapu I. 

c/ W etapie III biorą udział Ci Gracze, którzy poprawnie rozwiążą zadania etapu II opisane
w Karcie Gry etapu II. 

d/ Zakończeniem III etapu Gry jest sytuacja, w której Gracz zakończy jako pierwszy Grę rozwiązując poprawnie zadanie opisane w Karcie Gry etapu III. Tak wyłoniony Gracz zostaje zwycięzcą Gry i zdobywcą Nagrody Głównej.

2. Ogłoszenie wyników Gry i wskazanie Gracza otrzymującego Nagrodę Główną odbędzie się tego samego dnia do godziny 14.30 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie.

3. Nagroda Główna za zwycięstwo w Grze to książki tematyczne oraz nagrody rzeczowe.

4. Dla Graczy, którzy poprawnie wykonają zadania III etapu Gry i zakończą Grę na miejscu drugim i trzecim przewidziane są nagrody dodatkowe.

5. Przewidziane są nagrody dodatkowe, których zdobywcy zostaną wybrani spośród wszystkich Graczy, którzy poprawnie wykonają zadania III etapu Gry i zakończą Grę na miejscu czwartym i kolejnych.

6. Nagród nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

7. W trakcie Gry Gracze mogą poruszać się wyłącznie pieszo.

8. W trakcie Gry Gracze nie mogą rozdzielać się w ramach swoich zespołów.

9. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i Gracze są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

V. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej

2. Regulamin znajduje się do wglądu w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie, w godzinach pracy Biblioteki.

3. Gra ma charakter Konkursu, który nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004, Nr. 4, poz 27 z późniejszymi zmianami).

 

REGULAMIN GRY

 Warszawa, 27 marca 2014 r.

 

 

„Czytam w podróży … Herberta” 2014

II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej
Fundacji im. Zbigniewa Herberta

 

Jak tylko pociąg ruszył

zaczął wysoki brunet

I tak mówi do chłopca
z książką na kolanach

 

-kolega lubi czytać

 

-A lubię - odpowie tamten-

czas szybciej leci

w domu zawsze robota

tu w oczy nikogo nie kole

 

(…)

 

na białych marginesach

ślady palców i ziemi

znaczony twardym paznokciem

zachwyt i potępienie

Zbigniew Herbert „Podróż do Krakowa” z tomu Hermes, pies i gwiazda.

 

27 marca (czwartek) 2014 r.  odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży… Herberta”, która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza.  Partnerem strategicznym II edycji akcji jest Alior Bank. Projekt realizowany jest w ramach kampanii „Pan Cogito”.

27 marca (czwartek) już po raz drugi wolontariusze ze szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, jak również przedstawiciele innych szkół niezrzeszonych w Klubie Herbertowskich Szkół, będą rozdawać osobom podróżującym zakładki do książek z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta. Wolontariuszy spotkać będzie można w środkach transportu miejskiego oraz na przystankach autobusowych. Tego dnia zakładki dystrybuowane będą również w wybranych bibliotekach księgarnio-kawiarniach, a także w ponad 200 oddziałach Alior Banku.  

 

„Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą akcją. W tym roku zgłosiło się ponad 20 szkół i ponad 450 bibliotek, gotowych do włączenia się w nasz projekt - to naprawdę imponujące liczby mówi Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.Naszym celem jest nie tylko upowszechnienie twórczości Zbigniewa Herberta, ale także popularyzacja czytelnictwa w ogóle. Przekonujemy, że podróż, nawet krótką, można spędzić miło i pożytecznie” – dodaje.

Najnowszy raport o stanie bibliotek publicznych w Polsce wskazuje, ze w 2012 roku wypożyczono o 1.500.000  więcej książek niż w roku poprzedzającym. Oznacza to, że zahamowano trwający od 9 lat spadek wypożyczeń. „Bardzo nasz cieszy fakt, że biblioteki chętnie angażują się w akcje promujące czytelnictwo, które niewątpliwie przyczyniają się do coraz częstszego sięgania po książki. Mamy nadzieję, że rok 2014, ogłoszony Rokiem Czytelnictwa, pozwoli zanotować jeszcze większe zainteresowanie literaturą” – mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Cieszymy się, że również w tym roku uczniowie z ogromnym entuzjazmem zdecydowali się uczestniczyć w drugiej odsłonie akcji. To bardzo budujące, że młodzi ludzie pasjonują się poezją i tą pasją chcą zarażać innych” – dodaje Wojciech Kalicki, prezes Klubu Herbertowskich Szkół.

Sponsorem akcji jest Alior Bank, który 27 marca również aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję społeczną „Czytam w podróży … Herberta”. Tego dnia, w 200 oddziałach własnych Alior Banku, zlokalizowanych w 95 miastach w Polsce, dystrybuowane będą zakładki wśród Klientów banku. „Alior Bank od początku swojej działalności aktywnie wspiera projekty kulturalne, dlatego chętnie włączyliśmy się w działania realizowane przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Spodobała nam się idea projektu <<Czytam w podróży…Herberta>>, która nie tylko promuje twórczość wielkiego polskiego poety, ale również czytelnictwo - mówi Julian Krzyżanowski, rzecznik Alior Banku. Cieszymy się, że w niebanalny sposób możemy zachęcić ludzi do urozmaicenia codziennej podróży do szkoły i pracy czytaniem” – dodaje przedstawiciel Alior Banku.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Czytam w podróży … Herberta”, w tym lista miejsc, gdzie można będzie otrzymać zakładkę, znajduje się na stronie www.fundacjaherberta.com. Dodatkowo, w ramach akcji, Fundacja udostępnia na stronie do pobrania wybrane wiersze, fragmenty esejów i dramatu Poety.

Zapraszamy na nasze profile na Facebooku:

  • www.facebook.fundacjaherberta.com
  • www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito

 

***

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Herbertowej. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na akceptację plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.